Stamcellsbehandling

Stamcellsbehandling

Vad är Stamceller?

Stamceller är ursprunget till andra celler i vår kropp och de egenskaper som främst utmärker Stamceller är att de obegränsat kan dela sig och kan potentiellt utvecklas till andra celltyper. Stamceller kan förutom att utvecklas till speciella celler även skapa exakta kopior. 

Efter befruktningen är det stamceller som utgör startmaterialet till alla andra celler i kroppen och bildar de första cellerna i en ny människa,

Denna typ av stamceller kallas för Embryonala stamceller. 

Cellerna mångfaldigas och under utvecklingen av ett foster blir stamcellerna specialiserade. Till slut utvecklas de till celler som bygger upp kroppens olika organ.

Under en människas liv nybildas det Stamceller vilka kallas Adulta stamceller.

Stamceller finns främst i benmärg, men även i andra vävnader som fettvävnad, lever, hud, hjärna samt blod. Under en människas liv underhåller och återbildar de kroppens vävnader genom att ersätta gamla och skadade celler. 

Stamcell IV behandling

Stamcell IV behandling kallas även för Intravenös cellbehandling, och är en medicinsk behandling för att tillföra stamceller direkt till blodomloppet, 

Vid behandling utvinns stamceller från patientens egna blod, och stamcellerna återförs genom intravenöst dropp vilket leder till att stamceller via blodomloppet söker upp det område där skadade eller sjuka celler finns. Stamcellerna omvandlas därefter till de specifika celler som skall ersättas/återbildas.

‍Stamceller kan därmed ha potential för att reparera eller ersätta skadad vävnad och organ.

‍Fördelar med Stamcell IV behandling.

Stamcell IV behandling erbjuder en rad potentiella fördelar, vilket inkluderar återskapande av skadad vävnad och organ, lindrande av smärta och förbättrad livskvalitet för patienter med olika medicinska konditioner.

Dessutom medför behandling med Stamcell IV en minimal invasiv procedur med en relativt kort återhämtnings period samt en låg risk för komplikationer jämfört med andra typer av behandlingar. Detta genom att stamceller utvinns ur patientens eget blod och patientens kropp känner därmed igen de celler som tillförs kroppen. 

Stamcell injektionsbehandling – en utvecklad och mer koncentrerad form av PRP injektioner.

Stamceller utvinns på samma sätt som vid en IV behandling, det vill säga genom patientens eget blod. Stamcellerna återförs sedan via injektion i det område som skall behandlas. Detta kan till exempel vara en sliten knäled.

Stamcell injektioner kan även användas för skönhetsbehandlingar istället för kemiska filler preparat.

‍Framgångsgrad vid stamcells behandlingar.

Resultatet av en stamcells behandling beror på olika faktorer, som till exempel patientens generella hälsotillstånd, det specifika medicinska tillståndet som behandlas samt den typ av stamcells behandling som används.

‍Vem är en lämplig kandidat för en Stamcells behandling?

En bra kandidat för en stamcells behandling är en patient med en medicinsk kondition som har nytta av en regenerativ behandling, som till exempel autoimmuna sjukdomar samt ortopediska skador. 

Dock så avgörs möjligheten för en stamcells behandling av den valda specifika behandlingsformen samt patientens allmänna hälsotillstånd.

Hur länge varar en Stamcells behandling?

Effekten efter en stamcells behandling varierar beroende på patientens medicinska kondition samt vilken typ av stamcells behandling som använts.

Vissa patienter upplever en förbättring under flera månader upp till flera år, medans andra patienter kan behöva att göra ytterligare behandlingar för att bibehålla resultatet.

Stamcell IV globalt.

Stamcell IV behandling finns att tillgå i ett flertal länder, och de länder som ligger i framkant inom forskning och behandlingar är främst Sydkorea, USA och Israel.

7H Medical AB är exklusiv representant för den svenska och norska marknaden för maskinutrustning samt behandlings kit från två av de främsta producenterna i Sydkorea.

Välkommen att kontakta oss!